På gång

Coronainformation

De flesta av oss har valt att vara verksamma med iakttagande av allmänna rekommendationer kring smittspridning. Kontakta din terapeut för att få reda på mer om hur vi arbetar i varje enskilt fall.